Gezocht: enthousiast beheerdersechtpaar

De Vereniging van Eigenaren van het Reformatorisch vakantiepark Casa Familia Salland zoekt per D.V. 01 januari 2023 een enthousiast beheerdersechtpaar!

Het beheerdersechtpaar regelt de dagelijkse gang van zaken op het park. Daarnaast hebben zij de taak om het park en de parkeigendommen te onderhouden. Daarin hebben ze grote vrijheid om de werkzaamheden naar eigen inzicht in te delen.
In de praktijk is gebleken dat, voor een goede uitvoering van de taken, het noodzakelijk is dat het echtpaar in de schoolvakanties en tijdens de senioren-, klusweken op het park aanwezig is.

De taken die, na een inwerkperiode, zullen worden uitgevoerd bestaan onder andere uit:

-    Het onderhouden van contacten met verhuurorganisatie VakanZ, de woningeigenaren en het bestuur.
-    Het verwelkomen en begeleiden van vakantiegasten bij aankomst en uitchecken.
-    Het onderhouden van contacten met leveranciers ten aanzien van het regelen van lakenpakketten, fietsverhuur, afvalafvoer en dergelijke zaken.
-    Het coördineren van de schoonmaak van de woningen. (inplannen schoonmaaksters)
-    Het coördineren van de recreatieteams in de schoolvakanties.
-    Het bijhouden van een kasboek betreffende contanten en pinbetalingen.
-    Het onderhouden van de algemene eigendommen van de Vereniging.
-    Het uitvoeren van algemeen parkonderhoud en tuinonderhoud bij de verhuurbare woningen.
-    Het toezien op de naleving van het parkreglement en de regels die door de veiligheidsregio worden opgelegd.
-    Het toezien op de veiligheid op het park bij werkzaamheden door derden. 
-    Het archiveren van alle met de taken samenhangende documenten.

Het beheerderechtpaar is volledig handelingsbevoegd, zoals vermeld in het parkreglement van Casa Familia.

Functie-eisen:

    Christelijke levensovertuiging, passend bij ons park 
    MBO+ of vergelijkbaar niveau
    Goede contactuele eigenschappen
    Voor de functie voldoende kennis van administratieve en financiële zaken
    Basisinzicht met betrekking tot maai-, snoei- en sproeiwerkzaamheden

Vereniging van Eigenaren Casa Familia Salland biedt:

•    Een grote mate van vrijheid de taken in te delen en uit te voeren naar eigen inzicht.
•    Een vaste vergoeding per maand met daarnaast een provisie per verhuurweek.
•    Een vergoeding voor het onderhoud van de tuinen van de individuele eigenaren, waarbij het moderne machinepark van de Vereniging ter beschikking staat.
•    De mogelijkheid om als ZZP’er diensten aan te bieden aan de individuele huiseigenaren, zoals vb. woningonderhoud, perceelonderhoud, bomen snoeien.
•    Er wordt een volledig ingerichte recreatiewoning, om niet ter beschikking gesteld voor verblijf op het park.
•    De GWL-kosten van deze woning worden vergoed door de VvE.

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar info@casafamiliasalland.nl ter attentie van de voorzitter van de VvE, dhr. F.H. Engberts. U kunt ook informatie bij hem opvragen via dit mailadres of telefoon: 06-4337 8507

Noot: De werkzaamheden betreffende de gasten concentreren zich uiteraard met name rond de schoolvakanties, de seniorenweken en de klusweken. In het winterseizoen ligt het accent vooral op het schoonhouden van wegen, terrassen en algemene controles van de woningen.
In de rustiger perioden is aanwezigheid op het park niet altijd nodig. Bij afwezigheid van de beheerders is er een vervangend beheerder beschikbaar.

Let op: als beheerderechtpaar komt u niet in loondienst bij de Vereniging; deze functie zal op ZZP basis worden ingevuld.

 

2735